Montasje

Når du mottar din adkomstløsning, må du kontrollere at det ikke er defekter eller mangler på produktene. Eventuell reklamasjon må skje før overflatebehandling eller montering starter og senest 8 dager etter at produktet ble mottatt. Stålportene er ferdig overflatebehandlet fra fabrikken. Ønsker du å lakke den i annen farge kan dette gjøres, men bruk ikke hvilken som helst lakktype!